Počápelská fara se stane novým startem

09.04.2013 17:47

Farní charita Beroun ji začíná upravovat pro provozování služby sociální rehabilitace.

Možná jste zahlédli faru při počápelském kostele ve víru pracovního ruchu a zajímá Vás, co se děje. Nebydlí tam bezdomovci? Nemusíte se bát, neděje se zde nic špatného, ba naopak.

Po dvou letech, kdy tato poměrně velká a funkční fara zůstala opuštěná a pomalu chátrala, požádala o pronájem Farní charita Beroun, která by zde ráda provozovala službu Sociální rehabilitace. Tuto službu již poskytuje od r. 2011 v ambulantní formě, kdy klienti provádějí pomocné stavební práce, údržbu zahrad, odklízení sněhu apod. V Berouně, ve spolupráci s Technickými službami například zametají a uklízí veřejné prostranství.

Jak z názvu vyplývá, projekt se snaží navrátit do běžného života a především na trh práce klienty ohrožené sociálním vyloučením, tedy osoby dlouhodobě nezaměstnané, klienty se zdravotním postižením, kteří zvláště v dnešní době nemohou práci nalézt, ač pracovat chtějí a umějí. S nedostatkem pracovní příležitosti se pak pojí další problémy, které u mnohých z nich vedly až ke ztrátě střechy nad hlavou. Stali se tak klienty Azylového domu sv. Jakuba pro muže v Berouně. Tam vzhledem k časově omezené možnosti pobytu nemohou však zůstat, ale nejsou schopni pro chybějící možnost zaměstnání, hrozbu exekucí a tím nedostatek finančních prostředků zajistit si jiné bydlení. V Počaplech, v projektu sociální rehabilitace pobytové, bude možno propojit obojí – pracovní příležitost i následné bydlení po Azylovém domě.
V současné době již v objektu fary bydlí správce, který se o objekt bude starat po technické stránce i jako „kouč“ ubytovaných mužů. Pod vedením vedoucího služby Sociální rehabilitace již skupina mužů začala s drobnými opravami a úpravami interiéru i exteriéru, které zatím FCHB financuje z vlastních zdrojů. Bylo třeba vyklidit místnost, ve které spadl strop, znovu zřídit a vybavit kuchyň (kuchyňskou linku a příslušenství získala FCH Beroun díky daru přátel z farnosti v německém Augsburgu a soukromého dárce z Hýskova), venku bylo například potřeba prořezat i zcela odstranit dřeviny, které prorůstaly již tak poškozeným ohrazením objektu.
„Sociální pracovníci vytipovali ty klienty AD Beroun, kteří se aktivně staví ke svému nepříznivému osudu, jsou nekonfliktní, spolehliví a pravidelně pracují. Budoucí spolubydlící si již nyní plánují pořízení hospodářských zvířat. Pod dohledem správce pana Stanislava Lieperta již zde chovají slepice a kachny a především se velmi těší na normální život. Doufám, že noví počápelští obyvatelé si vybudují nejen nové bydlení, ale i dobré jméno mezi sousedy.“ řekla k tématu Ivana Vašků, koordinátorka sociálních služeb FCH Beroun.

Jitka Kebrlová

Klíčová slova: