Plazma zachraňuje životy - dárců je stále málo

Pro léky jednoho pacienta s hemofilií na jeden rok je potřeba 1200 odběrů krevní plazmy.

Krevní plazma je zásadní surovinou pro léky na mnoho vážných nemocí, i pro ošetření pacientů po úrazech či popáleninách. Lze ji však získat pouze odběrem od dárců, není možné ji vyrobit či nahradit jinou látkou. Proto je dárcovství krevní plazmy nenahraditelné.

Společnost sanaplasma, která se odběrem krevní plazmy zabývá, nyní nově spustila osvětovou kampaň Plasma pro život. Jejím cílem je zdůraznit význam darování a zásadní roli, kterou mají dárci krevní plazmy při zachraňování životů.

Pro léky jednoho pacienta s hemofilií na jeden rok je potřeba 1200 odběrů krevní plazmy. Pro léčbu jednoho pacienta s primární imunodeficiencí je potřeba 130 odběrů krevní plazmy. Lidé ve věku od 18 do 65 let mohou ročně darovat až 26x. To znamená, že pro jednoho nemocného je nutné každý rok získat plazmu od mnoha tisíc dárců. 

Nová kampaň Plasma pro život, jejímž partnerem jsou společnosti sanaplasma a BioLife, se zaměřuje na širokou veřejnost a školy. V jejím rámci vznikla webová stránka sanaplasma.cz/plasmaprozivot s informacemi o plazmě a o procesu darování a také série přednášek pro studenty. Cílem je zdůraznit význam dárcovství a zásadní roli, kterou mají dárci krevní plazmy při zachraňování životů.

“Dárci krevní plazmy jsou hrdinové, kteří nenápadně a anonymně zachraňují životy lidem po úrazech a také zlepšují a prodlužují život lidem s různými, často vzácnými onemocněními. Naše kampaň si klade za cíl zvýšit informovanost o dárcovství. Snažíme se ale také všemi možnými způsoby vyjádřit naši úctu a vděk dárcům - ať už tím, že pro ně připravujeme různé akce a drobné dárky, nebo tím, že oceňujeme “rekordmany”, kteří k nám chodí pravidelně, mnoho z nich jich spoustu let,” říká  Jan Štěpánek z české sítě dárcovských center sanaplasma, která je součástí globální značky BioLife - lídra v oboru sběru vysoce kvalitní plazmy, která se zpracovává na život zachraňující plazmatické terapie.

Finanční příspěvek 800 Kč kompenzuje náklady na cestu a čas, který dárce stráví v odběrovém centru. Může také zvolit darování plazmy bez finanční náhrady. Pak mu vzniká nárok na den volna v práci a slevu na dani až 3000 Kč za jeden odběr. Volba se týká vždy jednoho konkrétního odběru, a proto je možné tyto dva způsoby dárcovství libovolně střídat. 

Darování plazmy je pro lidské tělo méně náročné, než darování krve. V průběhu odběru se z krve plazma odfiltruje a červené krvinky spolu s krevními destičkami se okamžitě vrátí zpět dárci. I proto, že odběr pro zdravého člověka nepředstavuje velkou zátěž a plazma se rychle v těle obnovuje, je možné darovat plazmu jednou za 14 dní. Proces darování trvá přibližně 50 minut. 

Natálie Lorencová

 

 

Klíčová slova: