Plánování zaměřené na člověka aneb naučme se hledat možnosti a zdroje směřující ke změně

04.08.2012 21:36

Bezplatný kurz v Olomouci pořádá BALANC, o.s. - Společnost pro vyrovnávání příležitostí.

Rozsah kurzu, lektor a místo konání:
Kurz je čtyřdenní. Proběhne od září do prosince 2012 v Olomouci (místo upřesníme; bude bezbariérové). Mezi jednotlivými dny bude čtrnáct dní čas na zpracování úkolů. Na kurz navazují dvě setkání pracovních skupin účastníků
kurzu. Lektorovat jej bude Bc. Veronika Škopová.

  Komu je kurz určen:
- Lidem s postižením, kteří z různých důvodů potřebují podporu jiného člověka pro zvládnutí činností každodenního života a kteří jsou nespokojení se svou současnou situací, např. s bydlením, s prací, se vztahy apod.
- Kurz je určen také samotným rodinným příslušníkům, kteří pečují o blízkého člověka a přemýšlí o jeho i o vlastní budoucnosti.

Co se na kurzu naučíte:
- jak zapojit své okolí do realizace svých životních představ
- jak si pro sebe připravit plán na dosažení života podle svých představ v souladu se svými hodnotami a potřebami
- přemýšlet nad sebou, nad svými dovednostmi, schopnostmi, možnostmi apod.

Kurz je pro účastníky i doprovod zdarma. Podmínkou účasti je příslib účastníků podělit se o své zkušenosti s organizátorem kurzu: poskytnout svůj plán v anonymizované podobě pro účely osvěty a prosazování práv lidí s
postižením, předat zkušenosti s realizací plánu. Přednostně do kurzu přijímáme zájemce s trvalým pobytem v Olomouci.

Kontakt:
Mgr. Dagmar Stodůlková, tel.: 725246927
Přihlášky a bližší informace jsou umístěny na našich webových stránkách: www.balanc.org

Klíčová slova: