Petra Marešová, Jakub Doležal, ČVUT: Hlasové vyhledávání v jízdním řádu

24.07.2014 10:16

Příspěvek se věnuje problematice samostatného pohybu zrakově handicapovaných v městské hromadné dopravě. Jako možné řešení je zde navržena, realizována a otestována hlasová navigace TransPraha, která umožňuje pomocí mobilního telefonu a systému, nasazeného na serverové straně, poskytnout informace o dostupném spojení i v situacích, kdy se uživatel dostane do zcela neznámého prostředí. Nalezené spoje jsou uživateli doporučeny s ohledem na obtížnost přestupů a časovou složitost. TransPraha disponuje hlasovou a hmatovou modalitou interakce, je ovládána pomocí kombinace tónové volby, rozpoznávání a syntézy řeči. Pro uživatele se zbytky zraku je navíc navržen klient pro chytré mobilní telefony, který nabízí jednoduché, kontrastní grafické rozhraní. Výsledky prvních testů s potenciálními uživateli potvrdily použitelnost aplikace. TransPraha bude během roku 2013 nasazena jako součást asistenční linky Navigačního centra Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých.

Celý příspěvek je ke stažení ve formátu PDF.