Petr Lachnit: CSOP je zde pro osoby s omezenou soběstačností