Pečovatelská služba poskytovaná obcemi v roce 2023

Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraj má uzávěrku pro podání žádosti o dotace 22. května 2023.

Žadatelem může být následující poskytovatel sociálních služeb:

  • Obec
  • Organizace zřízená nebo založená obcí

který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a který poskytuje sociální služby na území Plzeňského kraje.

 

Další informace na stránkách Plzeňského kraje.

Klíčová slova: