Pečovatelská služba poskytovaná obcemi

Źádosti v Programu podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 je možné podávat do 21. května 2021.

Žadatelem může být následující poskytovatel sociálních služeb:

• Obec

• Organizace zřízené nebo založené obcí který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (rozhodnutí o registraci) dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a který poskytuje sociální služby na území Plzeňského kraje.

Více informací na stránkách Plzeňského kraje.

Klíčová slova: