Péče o nemocné cukrovkou v České republice v letech 2000 - 2011

29.03.2007 0:24
Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky uvádí mj., že v roce 2011 se léčilo v ČR

s tímto onemocněním více než 825 tisíc osob. Oproti předchozímu roku došlo k nárůstu počtu registrovaných diabetiků o zhruba 25 tisíc osob. Při srovnání s rokem 2002 to bylo ale již o 158 tisíc diabetiků více.

Klíčová slova: