Památky a zdraví

O grant mohou požádfat do 12. července 2021 právnické osoby provozující nestátní zařízení poskytující sociální nebo zdravotní péči v budovách s charakterem kulturních památek.

Přihlášený projekt musí přispět ke zlepšení prostředí a životních podmínek osob, kterých se tato činnost týká. Účastníky grantového programu nemohou být právnické osoby založené za účelem podnikání. 

Došlé žádosti bude schvalovat správní rada podle těchto kritérií:

  • kvalita a odbornost připraveného projektu
  • naléhavost sociální a zdravotnické služby
  • harmonie záměru s prostředím
  • přiměřenost nákladů, partnerství ve financování
  • perspektiva realizace a pokračování projektu
  • zhodnocení památky

Více informací na webu Nadace Občanského fóra.

Klíčová slova: