Paliativní péče II., jak komunikovat

Kurz navazuje na předešlý, ale lze jej absolvovat i samostatně. Profesní institut Jahodovka jej pořádá v Praze 24. listopadu a 8. prosince 2021.

Seznámíte se zde s principy komunikace v paliativní péči. Naučíte se, jak komunikovat s nevyléčitelně nemocným, ale také s pečující osobou. Nedílnou součástí kurzu je etika v komunikaci s umírajícím a praktická část, která umožní zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Lektorka Mgr. Marta Vacková v roce 2012 založila neziskovou společnost RUAH o.p.s., kterou dodnes řídí. Hlavní činností společnosti je domácí hospicová péče a návazné zdravotní a sociální služby. Lektorka má rovněž praxi v paliativní péči o osoby s COVID-19.

Podrobnosti na webu Jahodovky. 

Klíčová slova: