Paleček - společnost lidí malého vzrůstu

21.02.2007 21:09
Společnost "Paleček" sdružuje a zastřešuje děti a dospělé s achondroplazií (ale i s jinými diagnózami kostních dysplazií), včetně nepostižených zdravých rodinných příslušníků. Výška postavy postižených s kostní dysplazií  většinou není až tak rozhodující pro schopnost sebeobsluhy a nezávislosti na pomoci druhých. Tím je disproporcionalita a uvedené degenerativní změny kloubů končetin a páteře spolu s poruchou kvality kostní, chrupavčité a vazivové tkáně. Web Paleček obsahuje lékařské informace, chat a informace o činnosti sdružení.