Oznámení, pozvánky

Novinky ve spolku Péče o duševní zdraví

19.09.2021 10:58

Organizace Péče o duševní zdraví pokračuje v plánovaných změnách organizační struktury vedení a vypisuje výběrové řízení na post odborného ředitele.

Jak si vedly resorty?

11.09.2021 19:45

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2020  uváídí, že ze 125 opatření, která se měla plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. prosince 2020, bylo splněno nebo průběžně plněno 112 opatření, částečně splněno bylo 1 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 12 opatření.

Fundraisng po telefonu

10.09.2021 9:21

Seminář, který proběhne 6. října v Praze v rámci Vzdělávacího programu NROS a AVPO ČR, je určen pro začínající fundraisery, obchodníky, manažery a ředitele NNO.

Stránky