Oznámení, pozvánky

Pro zájemce o profesi finančního poradce

19.02.2013 20:49

Dvouletý projekt "Finanční gramotnost jako nástroj uplatnění na trhu práce pro osoby se zrakovým postižením" zahájila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR.

Rozumíme motivaci zaměstnanců?

19.02.2013 20:29

Ptá se v únorovém vydání časopisu Sociální služby článek Michaely Tiché vycházející z jejího průzkumu.

Proměny dlouhodobé péče

17.02.2013 16:03

To je hlavní téma Pražských gerontologických dnů, které se letos uskuteční 6. a 7. června.

Stránky