Oznámení, pozvánky

Abilympiáda pro děti a mládež

08.04.2012 21:49

Děti a mladí lidé se zdravotním postižením se mohou i letos přihlašovat na vlastní abilympiádu, neboli dovedností soutěž, kterou 19. května  pořádá už tradičně Jedličkův ústav a školy v Praze na Vyšehradě. Přihlášky je možné zasílat do 27. dubna.

Pod střechou vznikne domov s hospicovou péčí

08.04.2012 14:38

Celodenní péči zajišťuje Centrum sociálních služeb Praha 2, specializovanou paliativní péči 24 hodin denně 7 dní v týdnu poskytuje Domácí hospic Cesta domů.

Hedviko, můžu k vám přijít?

05.04.2012 23:28

Putovní výstava, která se uskuteční v přízemí Regionálního centra Olomouc od 16. do 25. dubna, bude informovat o činnosti Mamma HELP center, které jsou dnes otevřeny už v sedmi městech.

Tichý svět kalendářem roku 2012

05.04.2012 23:07

Ve 12. ročníku prestižní soutěže uspěla Agentura APPN s kalendářem zachycujícím na fotografiích znak TICHO v českém znakovém jazyce, a to v podání slavných českých hereček.

I my chceme pracovat

04.04.2012 21:19

Projekt Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR zaměřený na podporu pracovního uplatnění osob se sluchovým postižením nabízí účast v různých vzdělávacích kurzech. Všechny kurzy jsou zdarma a budou tlumočeny do ZJ nebo bude zajištěn simultánní přepis (podle složení účastníků).

Stránky