Oznámení, pozvánky

Jak se z toho nesesypat

22.09.2021 9:01

Setkání pro neformálně pečující pořádá 5. října v Praze A DOMA, z.s.

Novinky ve spolku Péče o duševní zdraví

19.09.2021 10:58

Organizace Péče o duševní zdraví pokračuje v plánovaných změnách organizační struktury vedení a vypisuje výběrové řízení na post odborného ředitele.

Jak si vedly resorty?

11.09.2021 19:45

Zpráva o plnění opatření Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020 v roce 2020  uváídí, že ze 125 opatření, která se měla plnit průběžně nebo měla být splněna do 31. prosince 2020, bylo splněno nebo průběžně plněno 112 opatření, částečně splněno bylo 1 opatření. Nebylo splněno nebo průběžně plněno 12 opatření.

Stránky