Oznámení, pozvánky

Chceš se stát speciálním pedagogem?

28.07.2020 10:40

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové vypisuje dodatečné přijímací řízení na nově akreditovaný/otevíraný bakalářský obor Speciální pedagogika, a to v prezenční i kombinované formě. Přihlášky jsou přijímány do 14. 8. 2020.  

Odborná podpora pro sluchově postižené

19.07.2020 10:53

Královéhradecký kraj zahájil stavbu specializovaného centra pro zajištění komplexní odborné podpory rodinám s dětmi se sluchovým postižením v rámci celé republiky.

Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

19.07.2020 10:18

Tradiční odborná konference, jejíž V. ročník se uskuteční v Olomouci 20. října, je zaměřena na otázku Co by měly, mohly a chtěly pomáhající profese dělat lépe a jinak.  

Mobilní pomoc pro lidi s duševní nemocí

15.07.2020 15:51

Pracovníci organizace Péče o duševní zdraví tráví s klienty v terénu až 70 procent času, proto jim hodně pomůže získání dvou automobilů pro střediska v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou. 

Svět kolem nás

13.07.2020 15:38

Příměstský tábor nejen pro neslyšící děti s úspěchem již sedmým rokem zorganizovala obecně prospěšná společnost Tichý svět v Liberci.

Výběrové řízení Společnosti pro ranou péči

11.07.2020 12:53

Na pozici Poradce/poradkyně rané péče/sociální pracovník na úvazek 1,0 pro terénní práci v rodinách dětí raného věku s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením na území Olomouckého kraje.

Vstupte do našeho světa

11.07.2020 12:36

Na vernisáž odložené výstavy prací osob s autismem, která se koná 15.7. v Tiché kavárně v Praze, zvou spolek Autistik a Integrační centrum Sasov.

Stáří spojuje 2020

11.07.2020 12:29

Tradiční mezinárodní konferenci pořádá Gerontologický institut ve dnech 19. a 20. října 2020 v Praze.

Stránky