Oznámení, pozvánky

Mobilní pomoc pro lidi s duševní nemocí

15.07.2020 15:51

Pracovníci organizace Péče o duševní zdraví tráví s klienty v terénu až 70 procent času, proto jim hodně pomůže získání dvou automobilů pro střediska v Jičíně a Rychnově nad Kněžnou. 

Svět kolem nás

13.07.2020 15:38

Příměstský tábor nejen pro neslyšící děti s úspěchem již sedmým rokem zorganizovala obecně prospěšná společnost Tichý svět v Liberci.

Výběrové řízení Společnosti pro ranou péči

11.07.2020 12:53

Na pozici Poradce/poradkyně rané péče/sociální pracovník na úvazek 1,0 pro terénní práci v rodinách dětí raného věku s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením na území Olomouckého kraje.

Vstupte do našeho světa

11.07.2020 12:36

Na vernisáž odložené výstavy prací osob s autismem, která se koná 15.7. v Tiché kavárně v Praze, zvou spolek Autistik a Integrační centrum Sasov.

Stáří spojuje 2020

11.07.2020 12:29

Tradiční mezinárodní konferenci pořádá Gerontologický institut ve dnech 19. a 20. října 2020 v Praze.

Na Sněžku pro Fílu

09.07.2020 15:07

Tradiční akce v netradičním "koronavirovém" prvedení vynesla díky společnosti Rossmann více než 1,2 milionu korun.

Sladění péče a profesního života

06.07.2020 11:44

Publikace vznikla v rámci projektu „Podpora pečujících osob v Praze“, vydala ji Národní rada osob se zdravotním postižením ČR.

Aktivně ke štěstí a spokojenosti

05.07.2020 15:58

Cílovou skupinou tohoto projektu jsou rodiče, kteří se nemohou vrátit do původního zaměstnání po rodičovské/ mateřské dovolené, nebo se nemají kam vrátit, dále osoby s kumulací hendikepů na trhu práce, pro zaměstnance ve výpovědi nebo propuštěné, pro uchazeče o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let.

Projekt Eldicare – Slaďování dovedností v rostoucí evropské šedé ekonomice

05.07.2020 15:50

Jeho hlavním cílem je nabídnout neformálním pečovatelům o seniory východisko z šedého trhu pomocí vzdělávání a školení v oblasti informačních a komunikačních technologií a zdravotnictví a inovovat způsoby poskytování péče o seniory vytvořením dvou nových tržně orientovaných studijních programů.

Stránky