Oznámení, pozvánky

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

17.10.2012 22:25

Cílem projektu je zajištění dostupnosti služeb azylových domů, nízkoprahových denních center a sociálně terapeutických dílen v letech 2013 – 2014 v souladu s potřebami definovanými v krajském střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb.

Od svých 19 let žil v domově pro seniory

17.10.2012 18:19

Nyní mu sdružení Péče o duševní zdraví umožnilo tréninkové bydlení, jehož cílem je připravit člověka s duševní nemocí na samostatný život, aby zvládl péči o sebe i domácnost a naučil se vycházet se svým okolím.

Listopadový víkend v České komoře tlumočníků znakového jazyka

17.10.2012 18:09

Uskuteční se čtyři semináře na témata Vztah jazyka a společnosti - znakový jazyk v komunitě neslyšících - proměny jazyka v čase a prostoru, CODA a křížení rolí v profesi tlumočníka, Specifika chyb při tlumočení znakového jazyka, Specifika konferenčního tlumočení, příprava konferenčních mateiálů a modelové konference.

Třídenní kurz na PC

15.10.2012 11:22

Pro osoby se zdravotním postižením bez omezení věku pořádá zdarma ve spolupráci s Kontem Bariéry občanské sdružení VIALIN.

Hovory v Arše otevřou téma života lidí s mentálním postižením

14.10.2012 15:52

"Proč se na mě divně koukáš?" se zeptají účastníci dalších "Hovorů v Arše" na téma života lidí s mentálním postižením. Veřejná panelová diskuze se rozběhne od 19 hodin v pondělí 15. října v Café Restaurant Kačaba, v Prokopově ulici 17, v Plzni.

Simulante Bande

14.10.2012 15:34

Přijďte s námi pro zkoumat neotřelé možnosti pohybového vyjádření zdravého a fyzicky handicapovaného člověka, relativnost pojmu handicap i křehký kosmos mezilidských vztahů - na odpolední představení věnované rodičům a dětem zve 20. října taneční skupina VerTeDance.

Umění darovat

13.10.2012 17:39

Druhé číslo čtvrtletníku pro obnovu české filantropie se snaží ukázat, jaké to je, když se spojí ti, kteří mají vlastní prostředky a vlastní vizi, s těmi, kteří dobročinnost dokážou dělat promyšleně a naplno.

Stránky