Oznámení, pozvánky

Jak vystoupit z kruhu

27.03.2012 13:39

Cílem dotazníkového šetření je zmapovat propojenost péče jednotlivých odborníků a pečujících o lidi se zdravotním postižením se zaměřením na způsob předávání informací mezi těmito cílovými skupinami.

Hledá se sociální pracovník

25.03.2012 23:04

Výběrové řízení vyhlašuje společnost Fosa, poskytovatel služby sociální rehabilitace „Podpora samostatnosti Osa“ pro dospělé lidi s mentálním postižením. 

Divadlo Archa: SIMULANTE BANDE

25.03.2012 22:36

Premiéra nového projektu taneční skupiny VerteDance, který vznikl ze spolupráce zdravých a tělesně handicapovaných tanečníků, se uskuteční 29. dubna. 

Fyzioterapie pro děti s autismem

25.03.2012 22:03

Nabízí Středisko respitní péče Volno v Kolíně - i pro mladé dospělé s autismem, mentálním a kombinovaným postižením.

Stránky