Oznámení, pozvánky

Nelze tolerovat takovou ignoranci

04.11.2013 9:26

Říká v právě vyšlém čísle časopisu Gong Petr Vysuček, nový prezident společnosti ASNEP – asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel. Zamýšlí se nad situací, co se může stát, když se neslyšící dostane do tíživé zdravotní situace a zdravotní personál s ním neumí navázat komunikaci.

Pro změnu: Život v komunitě

01.11.2013 16:47

Hlavním tématem konference, kterou 25. listopadu pořádá v Praze QUIP – Společnost pro změnu, bude právo lidí s postižením na život v komunitě a společné objevování cest, jak k naplnění tohoto důležitého práva dojít.

Kurzy České komory tlumočníků znakového jazyka

30.10.2013 22:44

V první polovině listopadu jsou na programu témata Sociálně právní minimum pro tlumočníky pro neslyšící, CODA a křížení rolí v profesi tlumočníka (e-learningový kurz) a Kurz řešení praktických tlumočnických situací v komunitním tlumočení.

Na pomoc vozíčkářům 6 056 619 korun

29.10.2013 20:53

Tolik vynesl dvacátý ročník Dobročinné akademie, kterou zakladatel obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple Zdeněk Svěrák připravil společně s Českou televizí.

Stránky