Oznámení, pozvánky

Jak je to s výměnou parkovacích průkazů

20.12.2012 20:42

Je sice zákonnou povinností ke dni 31.12.2012 vyměnit stávající označení vozidla za nový parkovací průkaz, ale není pravdou, že po 1.1.2013 nelze stávající označení O1 už vyměnit za označení O7, jak informovala NRZP a jak i Helpnet převzal příspěvek z webu Pečuj doma.cz.

Osobní asistence Osa

20.12.2012 20:13

Službu pro osoby s mentálním postižením ve věku 16 - 80 let, žijícím na území hl.m. Praha nebo v jeho okolí nabízí Fosa, o.p.s.

Univerzita Pardubice a kampus bez bariér

20.12.2012 17:10

O možnostech studia a nabízených studijních oborech, které jsou vhodné pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami - pohybovým, smyslovým, psychickým a jiným zdravotním handicapem, sociálními handicapy nebo s kombinací těchto znevýhodnění, budou informovat jednotlivé fakulty ve dnech otevřených dveří.

Stránky