Oznámení, pozvánky

Start bez překážek

02.03.2013 23:05

Na setkání k projektu stáží pro zdravotně postižené studenty vysokých škol zve Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) a společnost Tesco Stores ČR.

Děti hrají Človíčkům

02.03.2013 10:39

Na koncert 6. března v Plzni v rámci oslav výročí 10 let od založení Stacionáře Človíček zve Diakonie Západ.

Svéprávnost od roku 2014

27.02.2013 11:05

Nový občanský zákoník přinese změny a nové možnosti pro lidi, kteří potřebují podporu při rozhodování, a pro lidi, kteří je podporují nebo zastupují, opatrovníky. Popisuje je brožurka, kterou vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice.

Předporodní příprava a rodičovská poradna

25.02.2013 12:00

Je určena pro ženy se zkušeností duševního onemocnění či duševními obtížemi, proběhne v terapeutickém centru Modré dveře v Kostelci nad Černými lesy.

S námi máte šanci

25.02.2013 0:47

Možnost zdarma se účastnit vzdělávacího projektu zaměřeného na zlepšování postavení osob se zdravotním postižením na trhu práce prostřednictvím komplexního podpůrného programu nabízí občanské sdružení Via Lucis Praha ve spolupráci s Nadací Charty 77 – Kontem Bariéry.

Jak na to

24.02.2013 20:08

Sborník příkladů dobré praxe v deinstitucionalizaci vydalo Národní centrum podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Podpora transformace sociálních služeb.

Stránky