Oznámení, pozvánky

Hranice krizové intervence

27.03.2022 16:21

Kurz určený pro pracovníky v přímé péči, ve službě krizové pomoci připravila Nadace rozvoje občanské společnosti.

ČALS pomáhá Ukrajině

23.03.2022 15:38

Česká alzheimerovská společnost je v úzkém kontaktu s ukrajinskou alzheimerovskou společností a snaží se identifikovat potřeby lidí s demencí a jejich rodin, které k nám přicházejí z Ukrajiny. Válečným uprchlíkům aktuálně nabízíme domácí respitní péči v nouzovém režimu. 

Cesta za snem spustila nový web

20.03.2022 8:51

Stránky obsahují přehledný kalendář akcí, informace k jednotlivým projektům, pravidla i registrace, fotografie z akcí, ale také videa, rozhovory a další užitečné věci.

Stránky