Oznámení, pozvánky

Výběrové řízení Společnosti pro ranou péči

19.12.2021 9:36

Na pozici poradce/poradkyně rané péče/sociální pracovník pro terénní práci v rodinách dětí raného věku s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením na území Olomouckého kraje.

NRZP ČR vyzývá k vyhledávání lidí v rámci dodávek energie

11.12.2021 10:49

V souvislosti s krachem některých prodejců energie je v současné době největší problém s tzv. nekontaktními zákazníky, kteří jsou potencionálně zranitelní. Jedná se většinou o seniory a lidi se zdravotním postižením, kteří o ukončení činnosti Bohemia Energy a dalších poskytovatelů nevědí.

Na cestě k profesionalizaci

11.12.2021 10:00

Metodickou příručku k řízení neziskových organizací nabízí ke stažení zdarma Nadace rozvoje občanské společnosti. 

Stojí onkologičtí pacienti o telemedicínu?

08.12.2021 18:04

Odpověď poskytlo dotazníkové šetření Hlasu onkologických pacientů, z.s., mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy přenosu lékařských informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií.

Stránky