Oznámení, pozvánky

Marketing a reklama

30.04.2013 2:00

Kurz pro maximálně osm účastníků se zrakovým postižením pořádá Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých.

Beseda s Arnoštem Goldflamem

28.04.2013 13:01

Neslyšící, ale i slyšící zájemce zve 7. května do Era světu v Praze ASNEP - Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel.

Vyšel dubnový zpravodaj Apropó

28.04.2013 2:00

Věnuje se hlavně sporu o pozastavení certifikace Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a nálezům auditu, které jej způsobily.

Terapie loutkou

28.04.2013 2:00

Seminář a workshop se uskuteční 10. května v Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi. Zážitkové, tvořivé, arteterapeutické dílny s loutkami a materiálem jsou určeny především dětem a mládeži, ale i dospělým se speciálními potřebami, s mentálním či fyzickým postižením, dětem ohroženým sociální exkluzí, týraným dětem i všem ostatním.

Postiženi normalitou

28.04.2013 2:00

Největší výstava letošního jara v Centru současného umění DOX v Praze, která vznikla ve spolupráci s Jedličkovým ústavem u příležitosti 100. výročí jeho založení, se snaží rozkrývat a problematizovat pojmy normality a postižení tak, jak představy o nich ovlivňují život každého z nás -  limitují nás nebo naopak zvýhodňují.

Nová služba sociální firmy Ergones

28.04.2013 2:00

Pro digitalizaci médií zřídila v únoru 2013 detašované pracoviště v Prostějově a přijala tři nové pracovníky se zrakovým postižením.

Stránky