Oznámení, pozvánky

Etika a hendikep

10.04.2022 11:01

Pět zajímavých osobností se sejde u kulatého stolu, který pořádá brněnské ParaCENTRUM Fenix ve čtvrtek 28. dubna 2022. Do diskuse je možné se zapojit také online. 

Tulipánový měsíc přinesl jaro i naději

02.04.2022 18:26

Během 10. ročníku osvětové kampaně rozkvetlo 34 onkologických pracovišť v 18 nemocnicích, zapojilo se téměř 6 tisíc dětí i dospělých. Hlavně se ale změnilo něco uvnitř mnoha lidí – jejich zážitky o tom vyprávějí. 

Sociální a psychologická pomoc lidem z Ukrajiny

02.04.2022 18:00

Asociace poskytovatelů krizové pomoci nabízí prostřednictvím svých organizací sociální a psychologickou podporu, krizovou intervenci v českém jazyce, v angličtině a někde i v ukrajinštině nebo s překladatelem.

Profesionální fundraiser I

30.03.2022 12:18

Celkem 12 dnů veškerých dovedností pro fundraising nabídne jednou ročně vyhlašovaný kurz Českého centra fundraisingu, do kterého se lze ještě přihlásit do 12. dubna.

Jak uspět v digitálním světě

29.03.2022 10:11

Bezplatný webinář pro neziskové organizace, který pořádá 5. dubna TechSoup Česká republika, povede Filip Dřímalka, přední český expert na digitalizaci. 

Hranice krizové intervence

27.03.2022 16:21

Kurz určený pro pracovníky v přímé péči, ve službě krizové pomoci připravila Nadace rozvoje občanské společnosti.

ČALS pomáhá Ukrajině

23.03.2022 15:38

Česká alzheimerovská společnost je v úzkém kontaktu s ukrajinskou alzheimerovskou společností a snaží se identifikovat potřeby lidí s demencí a jejich rodin, které k nám přicházejí z Ukrajiny. Válečným uprchlíkům aktuálně nabízíme domácí respitní péči v nouzovém režimu. 

Stránky