Oznámení, pozvánky

Obsluha osobního počítače

01.04.2012 21:46

Rekvalifikační kurz v rozsahu 80 výukových hodin vhodný pro osoby se zdravotním postižením pořádá v Teplicích a Ústí nad Labem Sociální agentura, o. s.

Máte doma nepotřebný Kleinův stroj?

29.03.2012 17:34

Můžete jej darovat Tyfloservisu – poslouží klientům i široké veřejnosti k seznámení s historií čtení a psaní nevidomých.

Jak vystoupit z kruhu

27.03.2012 13:39

Cílem dotazníkového šetření je zmapovat propojenost péče jednotlivých odborníků a pečujících o lidi se zdravotním postižením se zaměřením na způsob předávání informací mezi těmito cílovými skupinami.

Stránky