Oznámení, pozvánky

Máte doma nepotřebný Kleinův stroj?

29.03.2012 17:34

Můžete jej darovat Tyfloservisu – poslouží klientům i široké veřejnosti k seznámení s historií čtení a psaní nevidomých.

Jak vystoupit z kruhu

27.03.2012 13:39

Cílem dotazníkového šetření je zmapovat propojenost péče jednotlivých odborníků a pečujících o lidi se zdravotním postižením se zaměřením na způsob předávání informací mezi těmito cílovými skupinami.

Hledá se sociální pracovník

25.03.2012 23:04

Výběrové řízení vyhlašuje společnost Fosa, poskytovatel služby sociální rehabilitace „Podpora samostatnosti Osa“ pro dospělé lidi s mentálním postižením. 

Stránky