Oznámení, pozvánky

Čas na změnu

28.10.2012 14:11

Cyklus seminářů zaměřených na změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který nabude účinnosti dnem 1. 1. 2014, a který zasáhne významně do života nestátních neziskových organizací, připravilo občanské sdružení Spiralis.

Známe Zdravotně postižené zaměstnance roku

28.10.2012 9:27

Staly se jimi na chráněném trhu práce Marie Strnadová z výrobního družstva SOLEA a na běžném trhu práce ing. Jana Novotná z České zemědělské univerzity v Praze.

Myšlení a rozum

21.10.2012 13:31

Spot vypráví příběh pana Petra, který žije v chráněném bydlení DOZP Stod. Jeho život se ve třiceti obrátil vzhůru nohama, když mu hlavou prolétla kulka.

Nahlédněte do pestrého světa lidí se sluchovým postižením

21.10.2012 13:17

Právě vyšlá kniha Tiché rozhovory obsahuje rozhovory s 20 neslyšícími a nedoslýchavými lidmi, kteří se výrazným způsobem prosadili v profesním životě v majoritní společnosti i ve společnosti lidí se sluchovým postižením (divadlo, poezie, sport, vědecká práce, lingvistika znakového jazyka, práce v organizacích neslyšících a pro neslyšící, prosazování práv a zájmů neslyšících, a další).

Stránky