Oznámení, pozvánky

Ruka v ruce proti AIDS

01.04.2013 19:18

V rámci vzpomínkového dne obětem onemocnění AIDS „Světla pro AIDS“ hodlá pořádající Česká společnost AIDS pomoc překonat 19. května na Václavském náměstí v Praze rekord lidí držících se za ruce a vytvořit tak nejdelšího lidského hada. Sejde se potřebných nejméně 421 osob?

Camp on Communication and Computers 2013

01.04.2013 17:22

Zájemce o účast na mezinárodní akci pořádané v Telči pro mládež se zrakovým postižením ve věku od 16 do 20 let hledá středisko Teiresiás, přihlášky přijímá do 15. dubna.

Cesta k zaměstnání

01.04.2013 16:28

Do projektu Svazu tělesně postižených v České republice se mohou hlásit  znevýhodněné osoby starší 18 let, které mají trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy.

Parkinson nezná hranic

01.04.2013 15:33

Společná aktivita kolegů v nemoci z Polska, Rakouska, Slovenska a Česka se uskuteční 13. až 15. dubna, zvou Parkinson Slovácko a Asociace Parkinson-Help.

Dotazník na skryté titulky

28.03.2013 10:21

Jeho vyplnění sluchově postiženými televizními diváky poskytne cenné informace pro bakalářskou práci i pro Českou televizi.

Stránky