Otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a ministru zdravotnictví Janu Blatnému

Celkem 40 tlumočení u lékaře, 6 tlumočení na úřadech, 4 tlumočení při hledání zaměstnání a 5 dalších tlumočení. Taková byla pracovní náplň za letošní leden a únor Moniky Boháčkové, tlumočnice českého znakového jazyka. Spolu s dalšími kolegyněmi denně vystavuje své zdraví v první linii. A ohrožuje tím nejen sebe a své neslyšící klienty, ale také svou rodinu.

Jako tlumočnice znakového jazyka denně tlumočí v průměru až v 80 procentech ve zdravotnických zařízeních a na úřadech. 

„Vím, že se ve velmi podobné situaci nacházejí i jiné terénní služby, například. pečovatelky, přesto musím zmínit specifikum u tlumočnických služeb (služba dle §56), kdy je třeba pro přesnou komunikaci zohlednit potřebu chvílemi si stáhnout respirátor, případně se i dotýkat klienta zejména u starších klientů nebo s kombinovaným postižením jako je hluchoslepota,“ vysvětluje tlumočnice znakového jazyka Monika Boháčková.

Tlumočnickou službu vykonává v přirozeném prostředí klienta, ale též zprostředkovává komunikaci s okolím klienta. A je proto nezbytné v rámci práce přejíždět. 

„Několikrát denně používám MHD po celém městě. Často – z důvodu nedostatku tlumočníků – vyjíždím hromadným prostředkem i mimo okres po celé ČR. Nás tlumočníků je zhruba 100 na 10 tisíc neslyšících. Věřím tedy, že max. počet 200 kusů vakcín by jistě neohrozil jiné skupiny, které také na vakcínu čekají,“ popisuje Monika Boháčková.

Dětské i dospělé rehabilitace, péče o onkologické pacienty, úrazy, vážná onemocnění jako plicní embolie. Ale také riziková těhotenství, porody i tlumočení na covidových odděleních. Všude tam jsou tlumočnické služby potřeba. A všude tam jsou tlumočníci vystaveni zvýšenému riziku.

Jako Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR vás tedy jménem tlumočníků znakového jazyka žádáme o přehodnocení očkovací strategie a neodkladné zařazení tlumočnických služeb do očkovacího schématu tak, aby byli tlumočníci znakového jazyka co nejrychleji ochráněni. Je třeba si uvědomit, že své služby poskytují našim spoluobčanům, neslyšícím a dalším osobám s různými sluchovými vadami nepřetržitě – i v době nouzového stavu!

Šárka Prokopiusová, prezidentka Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR

Klíčová slova: