Otevřeno seniorům

19.06.2014 22:16

Webové stránky sociální kampaně, která se věnuje problematice tzv. ageismu - znevýhodnění seniorů v naší společnosti. Na webu najde veřejnost i média vedle aktuálních článků z tisku také kupř. mýty o stáří a návody, jak podobným společenským stereotypům a tabu předcházet. Realizátorem kampaně OtevrenoSeniorum.cz je Diakonie ČCE, druhá největší nezisková organizace poskytující sociální služby a občanskou pomoc v ČR, mezi jejíž nejčetnější klienty patří právě starší lidé.