Osteoartróza

08.02.2007 23:51
Osteoartróza je nejčastějším kloubním onemocněním. Po počátečním postižení chrupavky a jejím postupném úbytku se objevují změny i v přilehlých kostních epifýzách, dále bývají postiženy kolem kloubní vazy, kloubní pouzdro. Dochází k pokračujícímu rozvoji bolesti, omezení pohyblivosti a deformitám kloubu. V ordinaci praktického lékaře představují pacienti s artrózou až tři čtvrtiny všech nemocných s pohybovými potížemi. Převažují ženy. Autory doporučeného postupu jsou MUDr. Vladimír Medek a  MUDr. Ivan Kopecký (spoluautor).