Osobní asistent pro hluchoslepé a zrakově postižené

18.04.2012 22:12

Další běh akreditovaného kurzu pro pracovníky v sociálních službách pořádá na podzim tohoto roku o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé.

Kurz bude probíhat v Poradenském centru o. s. LORM Praha formou týdenních výukových bloků od září do prosince 2012 v rozsahu 190 hodin, z toho 40 hodin bude představovat praxe. Kurz byl akreditován MPSV ve vzdělávacím programu v rámci kvalifikačních kurzů pro pracovníky v sociálních službách dle §117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a § 37 vyhlášky č. 505/2006 Sb.

 

Během teoretické a praktické části kurzu se účastníci seznámí s problematikou hluchoslepoty, zrakového postižení, s komunikací osob s hluchoslepotou, získají základy průvodcovství, sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného pohybu osob se zrakovým postižením. Součástí kurzu jsou přednášky z oblasti legislativy pro zdravotně postižené, standardů kvality péče, metod sociální práce a další.

Kurz bude zakončen teoretickou a praktickou zkouškou, absolventi obdrží osvědčení.


Více informací včetně přihlášky najdou zájemci na www.lorm.cz

 

Termín pro zaslání přihlášek do kurzu: 15. května 2012.

 

V případě nízkého počtu zájemců nebude kurz otevřen.

 

Kontaktní osoba: Zdeňka Jelínková, metodička o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé, tel.: 777 764 197, e – mail: brno@lorm.cz.

 

Klíčová slova: