Osobní asistence Osa

20.12.2012 20:13

Službu pro osoby s mentálním postižením ve věku 16 - 80 let, žijícím na území hl.m. Praha nebo v jeho okolí nabízí Fosa, o.p.s.

Cílem naší služby je umožnit osobám s mentálním postižením, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, žít způsobem, který je běžný pro jejích vrstevníky.

V současné době máme volná místa v pořadníku čekatelů a je tedy velmi pravděpodobné, že budeme schopni případným zájemcům o službu poskytnout službu v kratší čekací době.

Bližší informace k naší organizaci i službě Osobní asistence Osa také na webových stránkách: www.fosaops.org

Kontakt na vedoucí služby Kristýnu Šilleovou (též příjem nových zájemců): 775 350 117
Telefon do organizace Fosa, o.p.s.: 271 910 016

Klíčová slova: