Oranžové schody

20.01.2012 21:33

Cílem projektu Nadace ČEZ je pomoci základním a středním školám odstranit architektonické bariéry prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod. Uzávěrka je 29. února.

Grantové řízení se řídí Grantovými pravidly Nadace ČEZ a Podmínkami grantového řízení Oranžové schody 2012.

  • Zaměření

Cílem projektu je pomoci základním a středním školám odstranit architektonické bariéry prostřednictvím nákupu plošin, výtahů, schodišťových sedaček, schodolezů, zvukových a světelných naváděcích systémů apod.

  • Výše nadačního příspěvku

Maximální výše nadačního příspěvku je 1 milion korun.

  • Počet žádostí o nadační příspěvek podaných  jedním žadatelem

Každý žadatel může podat pouze 1 žádost, akceptována bude vždy 1. řádně podaná žádost.

  • Termín podání žádostí

9. ledna 2012 – 29. února 2012

  • Způsob vyplnění a  podání Žádosti o nadační příspěvek
Formulář  Žádost o nadační příspěvek ve formátu xls a schéma projektu ve formátu pdf  zašle žadatel pouze elektronicky na adresu projekty@nadacecez.cz. Podrobné informace ke způsobu vyplnění a  podání žádosti naleznete v „Pokynech k vyplnění žádosti“
  • Vyhlášení výsledků

Informace o termínu zasedání správní rady Nadace ČEZ bude aktuálně zveřejněna na webových stránkách Nadace ČEZ. O výsledku grantového řízení budou všichni žadatelé vyrozuměni do 60 dnů od zasedání Správní rady Nadace ČEZ.

  • Časté dotazy ke grantovému řízení

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v dokumentu „Nejčastější otázky při podání Žádosti o nadační příspěvek"

  • Kontakt na koordinátora projektu

Ivana Götzová

Tel. 211 046 724

E-mail: ivana.gotzova@cez.cz

Zdroj: Nadace ČEZ

Soubory ke stažení:

Dokument Typ Velikost
Oranžové schody 2012 - Žádost o nadační příspěvek xls 101 kB
Oranžové schody 2012 - Podmínky vyhlášeného grantového řízení doc 35 kB
Oranžové schody 2012 - Pokyny k vyplnění žádosti o nadační příspěvek doc 110 kB
Oranžové schody 2012 - Nejčastější dotazy doc 40 kB
Klíčová slova: