Opravdu nový zákon o reklamně ovlivní vztah lékař - výrobce léků?

22.05.2012 14:17

Na seminář pořádaný pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové zve Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Nechávají se lékaři skutečně uplácet farmaceutickými firmami?

Farmaceutické firmy se bojí, že budou muset začít propouštět své zaměstnance. Jsou to důvodné obavy?

 

dne 29. května 2012  od 09.30 hodin do 12.00 hodin

 

v místnosti číslo 22 v  Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1

 

Program

Klára Kotyzová, SÚKL

Jaké čeká SÚKL dopady zákona o reklamně

V čem budou největší změny

 

Martin Plíšek, MZd

Proč nový zákon vznikl

Podaří se díky tomu vymýtit korupci?

Nejsou změny spíše kosmetické – viz příklady reformy na Slovensku…

 

Zdeněk Mrozek, ČLK

Jak důležitý je pro lékaře vztah lékař – farmaceutická firma

Musí vždy jen jít o korupci nebo je v tom často odborný zájem nepoškodit pacienta

 

 

Seminář je pořádaný pod záštitou Lenky Kohoutové, poslankyně

Pořádá: Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

 

 

K účasti na semináři a ke vstupu do budovy PSP ČR je nutná registrace do 28. května 2012 na e-mail dotazy@nfozp.cz, s heslem v předmětu zprávy “ seminář PSP. Při vstupu  do budovy PSP ČR na seminář je nutné se prokázat platným dokladem totožnosti!

Klíčová slova: