Opatrovnictví v praxi

Příručka Ligy vozíčkářů se věnuje tématu opatrovnictví a omezení svéprávnosti, kdy řada příkladů v ní uvedených byla inspirována skutečnými příběhy.

Záměrem je seznámit uživtele čtivou a srozumitelnou formou s právními normami o opatrovnictví a omezení svéprávnosti, které jsou obsaženy v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. a zákoně o zvláštních řízeních soudních č. 292/2013 Sb.

V příručce se nabízí 45 případů ze života, na které navazuje právní teorie i praxe, doplněná o judikaturu českých soudů (soudní rozhodnutí) a vzory pro návrhy na omezení svéprávnosti, stanovení opatrovníka, čestné prohlášení, předběžné opatření, návrh na ustanovení kolizního opatrovníka, návrh na schválení právního jednání, které jsou zapracované v jednotlivých kapitolách, závěti, ustanovení opatrovnické rady atd. 

Klíčová slova: