Online dárcovství vzrostlo i bez COVID kampaní

Největší platforma pro online darování v České republice Darujme.cz přináší statistiky vývoje darů za první pololetí 2020, včetně darů v době pandemie a nouzového stavu v měsících březen, duben a květen.

Celkový objem darů v prvním pololetí 2020 už dosáhnul téměř 86 milionů Kč a nově se do platformy zaregistrovalo celkem 120 organizací. 

V březnu 2020 vystoupal celkový objem darů přes 19 milionů Kč, v dubnu 19,5 milionů Kč a v květnu dárci přes Darujme.cz darovali 14 milionů Kč. Celkem tedy téměř 53 milionů korun.

V tomto období se do Darujme.cz zaregistrovalo 73 nových organizací. Pro porovnání, za období březen–květen 2019 Darujme.cz organizacím rozdělilo celkem 25 milionů Kč.

V období pandemie putoval největší objem darů (11,6 milionů Kč) do segmentu zdravotnických služeb. Díky COVID kampaním to bylo o 8 milionů Kč navíc. Další nejvíce podpořené organizace se zaměřovaly na humanitární a rozvojovou pomoc (přes 8 milionů Kč) a sociální služby (téměř 7 milionů Kč).

I když objem darů meziročně narůstá, medián darované částky se drží na 500 Kč. I přes nouzový stav se tedy průměrná částka, kterou lidé chtějí darovat, drží na stejné úrovni nebo mírně stoupá. „Potvrzuje se dlouhodobý trend, že lidé v Česku darují rok od roku více, a že je filantropie v naší republice na vzestupu,“ říká Zdeněk Mihalco, ředitel Nadace Via.

Kampaně, které pomáhaly

Na začátku nouzového stavu převažovaly kampaně, které sbíraly prostředky přímo na boj se šířením onemocnění. Během kampaně Pomozte nemocnicím s Českou filharmonií hudebníci České filharmonie odehráli benefiční koncert, jehož výtěžek 7,5 milionů Kč pomohl nemocnicím nakoupit nezbytné ochranné pomůcky pro personál, přístroje pro pacienty a připravit se na nápor nemocných. 

Michelinská restaurace Field založila kampaň Pomozte s námi darovat zdravotníkům prvotřídní oběd a každý den připravovala obědy pro zdravotníky, záchranáře a další personál pražské Nemocnice Na Františku a Nemocnice pod Petřínem.

Během stavu koronavirové pandemie byli ohroženi také lidé bez domova, kteří neměli možnost domácí karantény ani dostatečné preventivní ochranné prostředky. Kampaň organizace Místní místním zajistila téměř 150 lidem v nouzi snídaně, obědy či večeře, v době, kdy bylo po celé zemi omezeno vycházení.

Později dárci začali podporovat organizace, na které měla pandemie a vyhlášení nouzového stavu negativní ekonomický dopad. Dárci pomohli toto období zvládnout např. Centru hiporehabilitace Mirákl, které pomáhá zdravotně znevýhodněným dětem. 

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové založil jako reakci na nouzový stav Fond podpory seniorů, vybral částku 3,5 milionu Kč a pomohl financovat terénní sociální služby určené zejména pro seniory, aby nezůstali doma v izolaci bez přísunu potravin, léků či zdravotní pomoci.

V květnu se s úspěšným fundraisingem prosadilo i několik menších organizací. Café AdAstra, kavárna, kde pracují lidé s tělesným, mentálním či socio-kulturním handicapem či Police Symphony Orchestra, který rozvíjí kulturu na Broumovsku. Jejich úspěch by mohl být náznakem toho, že štědrost českých dárců má další potenciál i bez podnětů, jako jsou COVID kampaně.

Mirka Horáková

Klíčová slova: