Odborníci vyzývají k legislativnímu ukotvení pátého stupně příspěvku na péči pro lidi s postižením. Ten se řešil i na odborné debatě se zástupci vlády

Současný čtyřstupňový systém příspěvku na péči pro lidi s postižením je podle mnohých odborníků nedostatečný. Obecně prospěšná společnost Asistence, která dlouhodobě pomáhá lidem s postižením, pilotně testuje pátý, individualizovaný stupeň příspěvku na péči pokrývající v tomto roce pěti lidem pomoc ve skutečně potřebném rozsahu. Ten umožní plnohodnotně žít a rozhodovat o kvalitě vlastního života až 10 000 lidem s postižením, kteří potřebují pomoc více než 6 hodin denně. Kampaň za zavedení pátého stupně do českého sociálního systému do dnešního dne podpořilo 11 287 lidí. Nejen o tom dnes diskutovali účastníci odborné debaty ve vršovickém kulturním centru Vzlet.

Smyslem příspěvku na péči je poskytnout lidem s tělesným postižením finanční prostředky, ze kterých by si hradili náklady na péči. V současnosti je příspěvek poskytován ve čtyřech stupních – v nejvyšším, čtvrtém stupni činí 19 200 Kč. T

ato částka při současných cenách sociálních služeb umožňuje využít pomoc v maximálním rozsahu cca 4,5 hodiny asistence denně. Individualizovaný pátý stupeň umožní plnohodnotně žít a rozhodovat o kvalitě vlastního života až 10 000 lidem s postižením, kteří potřebují pomoc ve větším rozsahu.

„Ve srovnatelně velkém Švédsku má 15 000 lidí s vyšší potřebou pomoci možnost využívat individualizovaný systém pomoci. V tomto roce jej pilotně testujeme pro pět lidí a výsledky a dopady na životy těchto lidí jsou jednoznačné. Aby nemuseli další lidé odcházet do pobytových zařízení ústavního typu, je nutné náš systém změnit na individualizovaný. Tato změna má celospolečenskou podporu, a tak nevidíme žádný důvod, aby se nestala součástí i našeho systému,” popisuje současnou situaci Erik Čipera, ředitel Asistence, o. p. s. 

Zástupci Asistence vyzývají Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby do připravované novely zákona o sociálních službách zaneslo individualizovaný prvek v podobě pátého stupně příspěvku na péči. Výzvu v současné době podpořilo 11 287 lidí.

Pátý stupeň příspěvku na péči dnes navíc probírali odborníci na debatě společně s náměstkyní ministra práce a sociálních věcí Zdislavou Odstrčilovou. 

“Považuji za hrozné, že to u nás vypadá, jak to vypadá. Udělám vše pro to, aby se to změnilo. Mám to dané i jako úkol od pana ministra,“ vyjadřuje se k aktuální situaci Odstrčilová a dodává: „Aby to opravdu fungovalo, je potřeba změnit celý systém a legislativu. Jedním z prvních kroků je změna financování sociálních služeb. A pátý stupeň do tohoto financování musíme zahrnout. Chceme, aby to fungovalo od 1. 1. 2025.”

Obecně prospěšná společnost Asistence proto tento rok spustila pilotní projekt, do kterého je zapojeno pět lidí, kteří potřebují denně několik hodin osobní asistence, aby mohli v reálném životě běžně fungovat. 

Jednou ze zapojených do projektu Pátý stupeň je Kristýna Kolenčíková: „Když jsem byla malá, řekli rodičům, že se nebudu hýbat, nebudu mluvit a že mě mají dát do ústavu. Prý tam budu mít vlastní svět,” vzpomíná na své dětství.

I přes toto doporučení však nastoupila do normální školky se zdravými dětmi. Vždy snila o tom, že bude žít svobodně. To jí částečně umožnilo přestěhování z Liberce do hlavního města, které nabízelo více možností. Nyní Kristýna potřebuje 20 hodin asistence denně. To je čtyřikrát více než umožňuje čtvrtý stupeň příspěvku na péči.

„Nemyslím si, že by člověk chtěl něco nadstandardního. Já prostě chci žít doma, a ne v ústavech, k tomu však potřebuji asistenta, který mi pomůže s každodenními věcmi. Zapomnělo se na lidi, kteří chtějí žít sami a nechtějí se spoléhat na své okolí. Chtějí žít jako běžný dospělý. To by mohl pátý stupeň příspěvku na péči zajistit. Mně nejde o ty peníze, ale jde mi o tu pomoc,” vyjádřil se k projektu Michal Prager, jeden z diskutujících na debatě, který sám využívá asistenci. 

I proto se spojila organizace Asistence s kulturním centrem Vzlet a připravili divadelní představení, ve kterém hlavní roli hrají lidé s tělesným postižením. Bez intenzivní pomoci asistentů by podle zástupců organizace tuto hru nemohli ani nazkoušet. 

„Na příkladu vzniku divadelního představení, ale i dalších aktivit, které účastníci pilotního projektu Pátý stupeň vykonávají, je jasně vidět, že s odpovídající podporou se tito lidé mohou věnovat věcem, které dělají jejich vrstevníci,” uzavírá Čipera. 

Asistence o.p.s. poskytuje sociální služby přibližně 250 lidem s tělesným a kombinovaným postižením ročně. Podpůrné programy mají společný cíl: podpořit svobodný a samostatný život v běžném prostředí. Jedná se o osobní asistenci a sociální rehabilitaci, doplněné o dobrovolnický program a peer konzultace s rodinnými příslušníky. Dlouhodobě organizace usiluje o zlepšování podmínek pro život lidí s ßpostižením v běžné společnosti. 

Odkaz na debatu

Natálie Durčáková

 

Klíčová slova: