Odborníci v paliativní péči mohou získat stipendium ve výši až tři čtvrtě milionu korun

Nadační fond Abakus na podzim vyhlásí dvouletý stipendijní program na podporu odborníků věnujícím se paliativní péči. Výzva chce oslovit profesionály, kteří již v oboru působí a chtějí ho dál rozvíjet. Stipendium nabídne finanční prostředky i ucelený vzdělávací program zaměřený na rozvoj měkkých dovedností. Přihlašování bude spuštěno 6. září 2021. Na základě již zveřejněného avíza mohou zájemci využít letní období a promyslet koncept své přihlášky.

Abakus založili Pavel Baudiš a Eduard Kučera, zakladatelé technologické společnosti Avast, a jejich rodiny na konci loňského roku. Jeho cílem je podporovat nástroje pro řešení významných a často podceňovaných společenských témat v Česku, kam patří i péče o lidi na konci života. Jejímu rozvoji se Abakus věnuje skrze navrhování a podporu nástrojů, které pomáhají posilovat její roli a systémově ji integrovat. 

“Poskytování a dostupnost kvalitní paliativní péče jsou mimo jiné závislé na expertech různých profesí. Stipendium reaguje na jejich poptávku po dovednostech, které jim umožní paliativu lépe  prosazovat v organizacích, kde působí, i na systémové úrovni,” vysvětluje Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady Abakusu.

O stipendium můžou žádat sociální pracovníci, lékaři, sestry, pečovatelé, psychologové, kaplani i další povolání, která se v rámci své práce věnují paliativní péči už alespoň dva roky. 

“Prostředky ve výši až 750 tisíc korun lze čerpat na individuální vzdělávací aktivity a zpracování záměru projektu rozvoje paliativní péče ve své organizaci. Rámec  stipendia vytváří doprovodný program společný pro všechny stipendisty, který je zacílen na rozvoj měkkých dovedností, koučing a mentoring,” doplňuje Přemysl Filip, programový manažer Abakusu.

Avízo výzvy je k dispozici na www.abakus.cz/pro-zadatele. Podávání žádostí bude spuštěno do 6. září 2021. Součástí samotného výběrového řízení bude možnost konzultovat žádost.

O stipendijním programu

Cílem programu je vybavit paliativní experty dovednostmi nad rámec jejich odborností a podpořit je v realizaci projektů, díky nimž pomohou roli paliativní upevňovat ve svých domovských organizacích i na systémové úrovni. Odborným partnerem výzvy je Centrum dohody.

O nadačním fondu Abakus

Abakus - nadační fond zakladatelů Avastu vznikl v roce 2020 a navazuje na desetileté působení Nadačního fondu Avast. Zaměřuje se na podporu témat jako péče o lidi na konci života, pomoc rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním nebo rozvoj systému vzdělávání. 

Abakus jako akronym odkazuje na klíčové elementy, s nimiž je nadační fond spojen – název společnosti Avast, jména Pavla Baudiše a Eduarda Kučery a slovo spolu, které reflektuje misi nadačního fondu založenou na spolupráci. Samotný význam slova Abakus, jímž je počitadlo jako jeden z klíčových nástrojů všech dob a první počítač, odráží technické založení obou zakladatelů i myšlenku hledání účelných řešení dostupných všem.

Avast nadále přispívá na provoz Abakusu jako jeho firemní partner a významný donor. Více na www.abakus.cz

Irena Setikovská 

Klíčová slova: