Očkování chronicky nemocných osob

Podrobné informace zveřejnilo Ministerstvo zdravotnictví na Portálu pro pacienty a pacientské organizace. 

Osoby s chronickými onemocněními či zdravotními stavy, které jsou podle vědeckých studií ohroženými z důvodu vysoké pravděpodobnosti těžkého průběhu covid-19, je nutné očkovat přednostně.

Chronicky nemocné osoby se mohou nechat očkovat:

  1. ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde je pacient dispenzarizován či hospitalizován (centrum specializované péče/specializovaná klinika/ambulance),
  2. u praktického lékaře,
  3. v očkovacím místě při splnění podmínky věku/profese.

Okruh osob a způsob přihlašování se na každém místě trochu liší.

Více informací na Portálu pro pacienty a pacientské organizace.

Klíčová slova: