Ocenění dobrovolníků, neziskovek a firem Pardubického kraje

Nominace může veřejnost zasílat elektronicky prostřednictvím webu nevladky.cz ještě do konce letošního roku. 

Oceněním dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem se už deset let vyzdvihuje výjimečná a záslužná činnost jednotlivců i organizací pro druhé a odpovědných firem za podporu neziskového sektoru a dobrovolnictví.

Oceňování má v Pardubickém kraji již desetiletou tradici. Historicky první se konalo v roce 2011. Dosud bylo oceněno 148 dobrovolníků, 73 neziskových organizací a 98 firem. 

Znáte ve svém okolí někoho, kdo si zaslouží opravdové uznání? Vážíte si prospěšné činnosti neziskových organizací a společensky odpovědných firem? Posílejte své tipy na ocenění, které se bude udílet ve třech výše uvedených kategoriích, do 31. prosince 2020. Nominační pravidla a formuláře naleznete na webu nevladky.cz/nominace-oceneni/.

O udělení ocenění rozhoduje nezávislá komise složená ze zástupců veřejné správy, neziskového a podnikatelského sektoru, kterou jmenuje Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální péče a neziskový sektor. 

„Lidí dobré vůle v neziskovém i firemním sektoru máme v našem kraji mnoho. Stále je komu a zač děkovat. Obzvlášť letos, kdy dobrovolníci šili a roznášeli roušky, jídlo a léky seniorům nebo doučovali děti on-line. Zaměstnanci neziskových organizací neúnavně zajišťovali podporu svým klientům v terénu a firmy se podílely na pomoci jak jednotlivců, tak skupin lidí či podpoře neziskuj – ať už finančně či jinou formou,“ zhodnotil uplynulý rok radní Šotola, který převzal nad celou akcí zároveň záštitu.

 „Začátkem prosince se vždy konalo slavnostní vyhlášení deseti oceněných počinů a několika speciálních cen z každé kategorie,“ sdělila k organizaci akce předsedkyně správní rady pořádající Koalice nevládek Pardubicka Jolana Štěpánková a dodala: „Desátý ročník Galavečera Oceňování se letos kvůli opatřením proti koronaviru uskutečnit nemohl, proto se přesunul na jaro příštího roku.“

 „Dobrovolníkům, neziskovkám a odpovědným firmám z Pardubického kraje oceněním děkujeme za jejich nezištnou činnost v různých oblastech života společnosti, například sociální a zdravotní oblasti, v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury a umění, ochrany životního prostředí, rozvoje komunit a občanské společnosti či v oblasti ochrany lidských práv, demokracie a svobody,“ shrnula smysl nominací Miluše Horská, senátorka Parlamentu ČR a místopředsedkyně pořádající Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), která celou akci též zaštiťuje. 

„DÍKY patří všem, kteří v covidové krizi projevili solidaritu vůči druhým a motivovali veřejnost ke společenské odpovědnosti,“ dodala na závěr senátorka.

Pořadateli události jsou Pardubický kraj, Koalice nevládek Pardubicka (KONEP), Europe Direct Pardubice a Rytmus východní Čechy. Mediálním partnerem se stal Deník.cz.

Marta Lindušková

Klíčová slova: