Oblíbené programy pro seniory a hendikepované se vracejí

16.04.2012 23:47

Krajská knihovna Karlovy Vary připravila bezplatné kurzy Trénování paměti a Nebojme se stáří.

Programy pro seniory a hendikepované se v krajské knihovně těší vždy velkému zájmu veřejnosti. Knihovna se při jejich pořádání snaží přátelskou a příjemnou formou pomoci zlepšovat kvalitu života seniorů a zdravotně postižených. Mezi ty nejoblíbenější patří bezesporu kurzy trénování paměti, které vede již řadu let paní Jitka Tichá, knihovnice z oddělení pro handicapované, certifikovaná Trenérka paměti II. stupně. V minulém roce se setkal s velkým zájmem také nový program s názvem „Nebojme se stáří“ vedený psychologem Radkem Karchňákem.

Protože je o oba tyto kurzy stále velký zájem, připravila je Krajská knihovna Karlovy Vary za podpory Ministerstva kultury ČR - Odboru regionální a národnostní kultury - i pro letošní rok.

Kurz trénování paměti pro seniory a handicapované

2. 5. – 20. 6. 2012
vždy ve středu od 10:00 do 12:00 hodin
oddělení pro hendikepované
Rozsah kurzu: 16 hodin

Kurz pro seniory „Nebojme se stáří II.“
2. 5., 9. 5., 16. 5., 23. 5.
vždy od 16:30 do 18:30
oddělení pro hendikepované
Lektor: Mgr. Radek Karchňák
30. 5., 4. 6.
vždy od 16:00 do 18:00
sál Dvory
Lektorka: Zdeňka Fiedlerová – fyzioterapeutka
Rozsah kurzu: 12 hodin

Obsah kurzu:
1. Percepce osob, jejich hodnocení a chyby hodnocení – chyby v úsudku druhých lidí, co nám brání a naopak pomáhá v hodnocení druhých osob
2. Myšlení, inteligence a intelekt – teorie, principy měření intelektu, historie, modely inteligence, tvořivost
3. Psychopatologie každého věku – organické poruchy, psychotické poruchy a neurotické poruchy – jak je poznáme, jak je zvládáme
4. Řeč – jazyk: kde se v lidské říši vzala řeč, pohled na řeč z psychologického hlediska
5. + 6. Jak stárnout bez bolesti – setkání s fyzioterapeutem

Oba tyto kurzy jsou zdarma. Zájemci se mohou hlásit v průběhu měsíce dubna nebo do vyčerpání kapacity kurzu, což je v obou případech 15 osob.
Přihlášky se přijímají v Informačním středisku Karlovarského kraje, které sídlí v centrální hale krajské knihovny. Kontakt: 353 502 820, knihovna@knihovnakv.cz

Klíčová slova: