O inkluzi dětí se sluchovým postižením na prvním stupni ZŠ

Seminář pořádá 23. září v Praze Spolek uživatelů kochleárního implantátu.

Jste učitel dítěte se sluchovým postižením? Nebo jste rodiče a chtěli byste o přístupu ke vzdělávání dětí se sluchovým postižením vědět více? Možná jste dokonce odborník a rád si poslechnete, jak o tématu hovoří Vaši kolegové a přispějete do diskuze. Jste všichni srdečně zváni.

Vzdělávání dětí se sluchovým postižením na základních i středních školách v České republice je někdy docela výzva. Učitelé z běžných škol se s takovým dítětem setkávají jen zřídka. Dopady sluchového postižení navíc mohou být skryté a učitel si nemusí všimnout, že mu dítě nerozumí. Může to být i naopak a horlivý asistent může dítě příliš chránit, i když by toho hodně zvládlo i samo. Každé dítě se sluchovým postižením je jiné a neexistuje univerzální návod. Jsou ale maličkosti (komunikační pravidla ve třídě, akustika třídy, atd.), o kterých bychom Vám rády řekly a které mohou porozumění dítěte se sluchovým postižením a jeho zapojení do kolektivu výrazně usnadnit.

Na semináři bude k dispozici simultánní přepis.

Během semináře budou zdarma k dispozici metodické publikace a brožury, které vznikly během projektu Zážitkem k porozumění: inovativní metody inkluzívní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením (MŠMT CZ.O2.3.62./0.0/0.0/16_037/0004854), Zážitkem k porozumnění (zsheureka.cz)

Více informací na webu Pacientskyhub.cz

 

Klíčová slova: