O financování sociálních služeb s ministry Drábkem a Hegerem

17.06.2012 16:59

Diskutovat bude v úterý 19. června v pražském hotelu Olšanka více než 400 odborníků a zástupců poskytovatelů sociálních služeb, člen Komise rady Asociace krajů ČR pro sociální záležitosti Petr Krčál, poslankyně Lenka Kohoutová, senátor Pavel Čáslava, výkonný místopředseda Svazu měst a obcí Jaromír Jech, prezident Unie zaměstnavatelských svazů Pavel Dušek a další.

Konferenci na téma Financování sociálních služeb v ČR spojenou s diskusním kulatým stolem připravila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, jejíž prezident Jiří Horecký bude celý program moderovat.

Důvodem pro zorganizování tohoto setkání je dlouhodobě neutěšená situace kolem financování sociálních služeb, kdy dotace ze státního rozpočtu v kombinaci s platnou legislativou již několik let staví poskytovatele sociálních služeb před elementární existenční problémy, v jejichž důsledku se místo zvyšování kvality a dostupnosti služeb nezřídka musí soustředit na jejich přežití za cenou snižování počtu zaměstnanců či škály poskytovaných služeb.

Situaci nevyřešilo ani nedávné navýšení objemu státních dotací o 140 mil. Kč a řada poskytovatelů sociálních služeb sdílí oprávněné obavy ohledně roku 2013. Konference a kulatý stůl se tak bude zabývat např. změnami v samotném systému financování, problémy s tzv. individuálními projekty hrazenými z prostředků EU, finanční participací krajů, měst a rodinných příslušníků uživatelů sociálních služeb či připravovaným zákonem o dlouhodobé péči.

Zdeněk Kašpárek

Klíčová slova: