Nový nadační fond Abakus prvními granty podpoří službu pro rodiny dětí se závažnými zdravotními problémy

Pavel Baudiš a Eduard Kučera, zakladatelé technologické společnosti Avast, a jejich rodiny na konci loňského roku založili nadační fond Abakus. Cílem je podporovat nástroje pro řešení významných a často podceňovaných společenských témat v Česku. Do své první grantové výzvy zve Abakus organizace, které chtějí rozvíjet homesharing, odlehčovací službu zapojující do péče o děti se zdravotním znevýhodněním hostitelské rodiny.

Homesharing je příkladem nástroje úspěšně uvedeného do praxe. Jeho rozvoj odpovídá na reálné potřeby rodin. Abakus si loni nechal zpracovat rozsáhlý výzkum, z něhož mimo jiné vyplynulo, že pro více než 60 % rodin dětí se zdravotním znevýhodněním nejsou dostupné odlehčovací služby. V důsledku krize se deficit jen prohloubí. 

„Homesharing je u nás novinkou, ačkoli ve světě patří mezi osvědčené služby. Rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním nabízí možnost sdílet péči v přirozeném prostředí a získat prostor k odpočinku. Pečující z hostitelských rodin zase dostávají příležitost smysluplně trávit čas. Navazujeme na pilotní fázi a vzniklou metodiku chceme testovat v dalších organizacích. Cílem výzvy je najít partnery, kteří se budou podílet na rozvoji a systémovém ukotvení homesharingu,“ vysvětluje Kateřina Kotasová, programová manažerka Abakusu, která se aktivně podílí na tvorbě metodiky homesharingu pro Českou republiku.

Každý uchazeč o grant může získat prostředky ve výši až 3 miliony korun a zároveň přístup k dvouletému vzdělávacímu programu, jenž koordinují expertní organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum.

Výzva nabízí nejen značné finanční zdroje, ale i přístup k metodice, datům a kontaktům. Umožní podpořeným spojit se s odborníky, dalšími partnery i mezi sebou navzájem, rozvíjet svoje specializace a zviditelňovat důležitá témata, kterými se zabývají.

Abakus staví na základech desetiletého působení Nadačního fondu Avast, ale přichází s novým pohledem. Abstraktní koncept chytrého nástroje nám pomáhá vybrat a podpořit konkrétní projekty, které řeší skutečné problémy. Věříme, že Abakus svou prací bude neustále potvrzovat, že chytrý nástroj nemusí být frází,” předesílá Pavel Baudiš, jeden ze zakladatelů Abakusu a spoluzakladatel Avastu.

Kromě pomoci rodinám dětí se zdravotním znevýhodněním se Abakus zaměří zejména na podporu péče o lidi na konci života a rozvoj řady vzdělávacích projektů. Pro letošek připravuje ještě výzvu zacílenou na paliativní péči, která opět nabídne kombinaci peněžní a metodické podpory. 

Soustředíme se na nelehká společenská témata, která stojí na okraji zájmu, a chceme jim věnovat dlouhodobou pozornost. Hledáme účinná řešení, to ale neznamená snadná nebo rychlá,” doplňuje Jarmila Baudišová, předsedkyně správní rady Abakusu. Abakus mezi své stávající partnery i nové grantisty letos plánuje rozdělit 70 milionů korun. 

 

O grantové výzvě

Cílem výzvy je podpořit organizace, které rozšíří komunitní sdílení péče homesharing do dalších regionů a k novým cílovým skupinám rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním. Zapojeným organizacím nabízí finanční podporu ve výši až 3 milionů korun, ucelený doprovodný vzdělávací program a individuální mentoring. Odbornými partnery výzvy jsou organizace Děti úplňku a Rodinné Integrační Centrum. Do výzvy je možné se hlásit do 29. dubna 2021.

Více na www.abakus.cz/homesharing.

Co je homesharing?

Homesharing je forma odlehčovacího pobytu založeného na komunitní pomoci. Umožňuje pravidelný pobyt dítěte (nebo dospělého člověka) s mentálním nebo kombinovaným postižením v domácnosti tzv. hostitele. Hostitel pečuje po určitou dobu o dítě/dospělého stejně jako o člena své rodiny.

Více na www.homesharing.cz

O nadačním fondu Abakus

Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu vznikl v roce 2020 a navazuje na desetileté působení Nadačního fondu Avast. Zaměřuje se na podporu témat jako péče o lidi na konci života, pomoc rodičům dětí se zdravotním znevýhodněním nebo rozvoj systému vzdělávání.

Abakus jako akronym odkazuje na klíčové elementy, s nimiž je nadační fond spojen – název společnosti Avast, jména Pavla Baudiše a Eduarda Kučery a slovo spolu, které reflektuje misi nadačního fondu založenou na spolupráci. Samotný význam slova Abakus, jímž je počitadlo jako jeden z klíčových nástrojů všech dob a první počítač, odráží technické založení obou zakladatelů i myšlenku hledání účelných řešení dostupných všem. Avast nadále přispívá na provoz Abakusu jako jeho firemní partner a významný donor. Více na www.abakus.cz

 

Irena Setikovská

Klíčová slova: