Nové vzdělávací kurzy pro pečující

Nabídku pro první polovinu roku 2024 představuje organizace A DOMA. 

Organizace A DOMA, z. s., již od roku 2015 realizuje podporu pro neformálně pečující vlastní unikátní metodou, která ve své komplexnosti nemá v ČR obdoby. Na základě bohatých zkušeností realizuje A DOMA nejen odborné konference a workshopy, ale ve spolupráci se společností Adamus, s. r. o., i vzdělávací programy.

Kurzy mají akreditaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Představujeme nabídku vzdělávacích kurzů pro první polovinu roku 2024.

 

Výcvikový dovednostní kurz A2021/0068-SP (64 hodin)

Výcvikový dovednostní kurz předává teoretické a praktické zkušenosti lektorů z multidisciplinárního týmu pro podporu neformálně pečujících organizace A DOMA. Efektivní spolupráce odborníků pod vedením Rodinného průvodce/sociálního pracovníka/case manažera přináší nový pohled na pomoc neformálně pečujícím.

Kurz je složen ze čtyř bloků, každý blok má 16 hodin.

Termíny konání: 

1. blok Rodinný průvodce/sociální pracovník/case manažer 11.–12. 4. 2024

2. blok Právní poradenství 25.–26. 4. 2024

3. blok Zdravotně-sociální pomezí 16.–17. 5. 2024                                                                         

4. blok Psychoterapeutická podpora 6.–7. 6. 2024

Cena kurzu: 20 000 Kč

Místo konání: Praha 4, Na Strži 1683/40

 

Kurz Zdravotně-sociální pomezí ve vztahu k potřebám rodinných pečujících A2021/0764-SP/PC/PP v rozsahu 8 hodin 

Vzdělávací kurz Zdravotně-sociální pomezí ve vztahu k rodinným pečujícím je určen jak pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, tak pro neformální pečující, kteří se podílejí na zajištění péče a podpory rodinným pečujícím v oblasti sociálně-zdravotních činností. Kurz představí znalosti a dovednosti, díky nimž je možné se orientovat v kontextu specifických potřeb, které s sebou nesou zdravotní omezení opečovávaných osob. Účastníci kurzu se rovněž naučí propojit nároky, které vyplývají ze zdravotních služeb, se sociální potřebností rodinných pečujících ve prospěch jejich blízkých.

Termín konání: 12. 3. 2024 

Místo konání: Praha 4, Na Strži 1683/40

Cena kurzu: 2 590 Kč

 

Více informací získáte na https://www.adamus-sro.cz/#seminars.

V případě Vašeho zájmu o některý z kurzů kontaktujte organizátory na e-mailu kurzy@a-doma.cz nebo na telefonním čísle + 420 702 074 863 nejpozději do 15. 2. 2024.

Klíčová slova: