Nové trendy a služby nejen v péči o osoby s demencí

Semináře pořádá Ministerstvo zdravotnictví v následujících dnech v Litoměřicích, Přerově, Plzni, Kroměříž, Strakonicích, Opavě, Ostravě a Olomouci.

Na základě sběru dat pilotních ambulancí s rozšířenou péčí a multidisciplinárních týmů na podporu duševního zdraví pro cílové skupiny projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné shledáváme nutnost zařazení vzdělávací aktivity pro pečující o osoby s demencí bez ohledu na věk (diagnostické kategorie G2x a G3x) a zároveň diagnostické kategorie F00 – demence u Alzheimerovy nemoci, F01–F03 – ostatní demence.

Součástí aktivity bude zajištění obecného povědomí o působících službách v daném regionu, zejména se pak jedná o centra duševního zdraví, specializované multidisciplinární týmy nových služeb nebo ambulance s rozšířenou péčí, které na danou cílovou skupinu zaměřují poskytování péče/služeb.

Náplň programu pro pečující o seniory z řad rodinných příslušníků, odborníků z oblasti zdravotní péče nebo pracovníků sociálních služeb zajistí zástupci kontaktního místa České Alzheimerovské Společnosti (ČALS) Olomouc. Seminářem bude zasaženo min. 50 osob.

Seminář se uskuteční v rámci projektu Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné. “Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16.” Akce je ohodnocena 3 kredity do CŽV.

POŘADATEL: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2

MÍSTA KONÁNÍ:

 • 22.9. - Litoměřice                                   
 • 5.10. - Přerov                                 
 • 10.10. - Plzeň                                 
 • 11.10. - Kroměříž    
 • 13.10. - Strakonice
 • 18.10. - Opava     
 • 19.10. - Ostrava     
 • 20.10. - Olomouc             

PROGRAM SEMINÁŘŮ:

 • Problematika multidisciplinární péče a nových služeb v psychiatrii v regionu
 • Terénní psychiatrická a psychosociální péče v regionu
 • Péče o osoby s demencí z pohledu lékařů a pečujících

V rámci podpory operačního programu je konference pro účastníky zdarma.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Klíčová slova: