Nová stipendia studentům s handicapem

14.03.2013 15:40

Udělil Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a od roku 1995 podpořil již více než 850 mladých lidí.

Poradní sbor Fondu vzdělání  na konci února udělil pravidelné stipendium dalším šesti studentům se zdravotním a sociálním handicapem, kteří by si studium bez finanční pomoci nemohli dovolit. Fond vzdělání, který je společným projektem ČSOB a Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, od roku 1995 podpořil již více než 850 mladých lidí. Posláním projektu je udělování stipendií a jednorázových příspěvků studentům se zdravotním a sociálním handicapem.
 
„Osvědčila se naše praxe, že každého studenta pozveme do nadace, aby se mohl sám prezentovat,“ říká Milena Černá, ředitelka Nadace Olgy Havlové. „Dozvíme se tak více o jeho životě, motivaci i plánech, které chce uskutečnit po skončení studia. Hodně nám pomáhají také pravidelné kontroly prospěchu. Osobní kontakt s našimi studenty nám zaručuje, že podpora během studia nevyzní naprázdno.“  
 
„Díky Fondu vzdělání máme příležitost poznat opravdu talentované mladé lidi, kteří si stejně jako my váží vzdělání. Jsme rádi, že jim naše stipendium umožňuje věnovat se oboru, který je zajímá a v němž by se chtěli uplatnit. Jsme přesvědčeni, že právě podpora vzdělávání a rozvoje by měla být jedním z pilířů společenské odpovědnosti firem působících na českém trhu,“ říká Alena Králíková, manažerka společenské odpovědnosti ČSOB.
 
Fond vzdělání v roce 2013 stipendiem podpoří celkem 64 studujících na středních a vysokých školách.  Nově byli mezi stipendisty zařazeni dva studenti  se zdravotním postižením, tři se sociálním handicapem a jeden student žijící v dětském domově. Studují rozmanité školy: taneční konzervatoř, gymnázium, Vysokou školu finanční a správní, na dalších vysokých školách fakulty filosofickou, lesnickou a dřevařskou. Měsíční stipendia budou dostávat při udržení dobrého prospěchu až do konce studia.
 
Jednou z podpořených studentek je Ivana Votípková, osmnáctiletá studentka se sluchovým postižením. Ivana se rozhodla bojovat se svou oboustrannou praktickou hluchotou, aby mohla žít ve světě slyšících, kde by zároveň mohla být vzorem a pomáhat ostatním handicapovaným. „Můj aktivní život je zásluhou podpory mé rodiny a dalších „dobrých duší“, díky kterým mohu studovat gymnázium pro slyšící. Nejsem omezena v osobních aktivitách a mohu se věnovat mému koníčku – beach volejbalu, ve kterém jsem reprezentovala Českou republiku na mistrovství světa v Turecku,“ říká Ivana a dodává: „Děkuji ČSOB a Výboru dobré vůle, jejichž stipendium mi pomůže splnit můj sen – po dokončení gymnázia pokračovat ve studiu na vysoké škole v oboru farmacie. Děkuji všem lidem dobré vůle, že nám, handicapovaným, pomáhají prožít chvíle štěstí“.
 
 
Fond vzdělání dlouhodobě podporuje studenty, kteří by si studium nemohli dovolit z finančních důvodů nebo jim v tom brání jejich nepříznivý zdravotní stav. Podmínkou pro získání stipendia je věk do 26 let a studium na střední, vyšší odborné či vysoké škole v ČR. O stipendium mohou žádat studenti se sociálním anebo zdravotním handicapem, kteří mají studijní průměr do 2,0. Stipendium je podmíněno i úspěšným absolvováním přijímacího pohovoru ve Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové.        
 
Statistika Fondu vzdělání:
Fond vzdělání byl založen Československou obchodní bankou, a. s. a Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové v roce 1995. Od začátku realizace projektu až do roku 2013 bylo z Fondu vzdělání podpořeno 410 studentů a stipendium jim bylo vypláceno v trvání 1 až 6 let. Dále více než 440 studentů získalo jednorázový příspěvek. Na studium dětí v obtížných životních situacích bylo z Fondu vzdělání vynaloženo 21 831 104 Kč. 

Monika Granja

Klíčová slova: